LUSI NGUYỄN THÙY TRANG

Khi còn trẻ, có nên làm shipper giao hàng hay nhân viên phục vụ không? Mỗi người lại có cách suy nghĩ và câu trả lời khác nhau. Nhưng nhìn chung, nghề nghiệp không phân chia sang hèn. Bất luận chúng ta làm việc trong ngành nào, ở vị trí nào đi nữa, quan trọng nhất vẫn là tâm thái mà bạn đối mặt với công việc của mình. Đó mới là điều sẽ quyết định thành tựu tương lai của bạn.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
0973272266