KENNY SÌN VĂN HẢI

Tôi tin rằng người làm marketing sẽ là người có nhiệm vụ dẫn dắt và chịu trách nhiệm cho sự thành công / thất bại của các hoạt động liên quan đến quảng bá và quảng cáo sản phẩm thương hiệu.

Kết nối với tôi qua Zalo  0372598996
https://zalo.me/haisin

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
0973272266