KEN TRẦN CÔNG HIẾN

Tôi làm công việc này từ năm tôi 17 tuổi và tôi vẫn đang làm nó mỗi ngày. Có thể thấy rằng, dù thời đại này thay đổi như thế nào thì hằng số bất biến duy nhất chính là tâm lý bản thân. Nếu dùng hết một nửa thanh xuân nhiệt huyết mà bạn vẫn chỉ giậm chân tại chỗ, cần lên kế hoạch thay đổi phương pháp làm việc ngay bây giờ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
0973272266